תרומות

ניתן לתרום:
באמצעות הוראת קבע
באמצעות העברה בנקאית:
בנק פועלים | סניף פרדסים | מס' סניף 664 | מ"ח 62958 שם המוטב: עזרה ומזור
או לשלוח בדואר: ת.ד. 661 בני ברק מיקוד 51105
ניתן לתרום באמצעות פיייפל - תרומה מאובטחת